שמן זית ברנע- 1 ליטר

גידול אורגני ללא התר. שמן זית - ראשון למסיק
מגדל - משק יוסף - באר מילכה ללא פיקוח אורגני