חובזה

צרור עלי לואיזה לחליטות.
מגדל - משק יוסף באר מילכה