זעתר טרי

צרור טרי
צרור טרי מגדל - משק יוסף - באר מילכה