דבש פרחי מדבר 350 גרם - קדש ברנע

מכוורת קדש ברנע. לא אורגני.