שקית זרעי עגבנית שרי

20 זרעים בשקית
20 זרעים בשקית