שומר

₪8.50 / ק"ג

+ - ק"ג

מגדל- אבי חביביאן

מגדל- אבי חביביאן