דבש פרחי מדבר 1 ק"ג - קדש ברנע

מכוורת קדש ברנע. לא אורגני.