סבון טבעי מליסה לימונית

חוות שירת המדבר, באר מילכה.