אפונת שלג 200 ג"ר

200 גרם בקופסא
מגדל - משק יוסף - באר מילכה