דבש מזון מלכות - קדש ברנע

צנצנת של כ-250 גרם נטו מכוורת קדש ברנע - לא אורגני
צנצנת של כ-250 גרם נטו דבש קדש ברנע