זיתים שחורים 400 גר'

צנצנת זכוכית הזית השחור, נכבש מזני הנבאלי והפיקואל. נקטף כשהוא בשל, גדול ורך, ונכבש שלם ללא ביקוע. כך הופך צבעו לסגול ייני, ונשמר טעמו העסיסי של הפרי.
הזית השחור, נכבש מזני הנבאלי והפיקואל. נקטף כשהוא בשל, גדול ורך, ונכבש שלם ללא ביקוע. כך הופך צבעו לסגול ייני, ונשמר טעמו העסיסי של הפרי.