בלוק סבון טבעי מליסה לימונית

כ 850 גרם בבלוק
חוות שירת המדבר, באר מילכה