תמר דקל נור במשקל

תמרים אורגניים מקיבוץ סמר
מגדל - קיבוץ סמר