מארז שתילי תרד תורכי

6 שתילים במארז
מגדל: משק יוסף באר מילכה