פרחי קישוא

פרחי קישוא לבישול
פרחי קישוא לבישול, 8 יח' באריזה מגדל - משק יוסף - באר מילכה