עלי חרדל מיזונה ירוק

צרור עלי מיזונה ירוק
מגדל - משק יוסף - באר מילכה