תרומה לסל ירקות למשפחה נזקקת

תרומה של 5 ש"ח לטובת ירקות למעוטי יכולת