שום ירוק

4 גבעולים בצרור
מגדל -משק יוסף- באר מילכה