סל פירות

4-5 סוגי פירות שונים
תכולת סל: תמר דקל נור על סנסנים במשקל, תפוח עץ אדום (מיבוא), קלמנטינה, תות שדה אורגני 300 גר