כרובית

יחידה לפי משקל
ציינו בהערות גודל רצוי. מגדל - עץ השדה - גן שורק