בננה

מגדל- מרסלו טרגמן - שדה אברהם
מגדל- מרסלו טרגמן - שדה אברהם