חסה מסולסלת שני צבעים

זוג חסות אדומה וירוקה שטופות במארז.
מגדל חוות עץ השדה